Zwiastowanie / życie jest bardzo cennym darem

Powiedział Pan do człowieka
Daje ci dar wielki
Życie ci daję
Abyś dobro w nim czynił

Ludzie dobrej woli
Ten dar docenili
A wszelkie odstępstwa od niego
Szczerze opłakiwali

Poszli aby korzystać z tego daru
I czynić sobie ziemię poddaną
Według Bożego prawa
W zgodzie z innymi ludźmi

Tymczasem inni
Postanowili
Ten dar zdepczemy
I poszli zabijać braci

Boga nie słuchali
Podszeptom kłamliwym szatana zaufali
Bo chcieli zapanować nad światem i bratem
Niszcząc postanowienia Bożej łaski

Inni ten dar zlekceważyli
Cóż nam z życia innych
Tylko nasze jest ważne
Wszystko być może
Co służy nam samym

W Dzień Świętości Życia pisano
Życie jest wielkim Bożym darem
I nikt nie ma prawa
Zabierać czyjegokolwiek życia
Bez względu na jego kondycję

Na zdj. Słońce i krzyż z obłoków na Żytniej /
Życie choć trudne /
Naznaczone krzyżem /
Zawsze jest pełnowartościowe /
Chrystusowy krzyż i zmartwychwstanie /
Świadczą o tym paradoksalnie.

Zdjęcie

Dzień, w którym pękło niebo – Dżem Rysiek Riedel 1993 Ustroń