Zbyt przestronna / sumienia furtka

Z sumieniem jest trochę
Jak z domem i jego ogrodzeniem
Aby nie dopuszczać do siebie
Zła z zewnątrz ewentualnego
Człowiek zamyka bramki i bramy
Aby się chronić i/lub bliskich swoich
Tak się dzieje naturalnie

Lecz jeśli się ma sumienie
Zbyt przestronne
To człowiek na zło otwiera
Taką symboliczną furtkę
I się przed sobą tłumaczy
Że tak trzeba
Że nie można inaczej

A w rzeczywistości otwiera
Drogę złu do siebie
I/lub bliskich jego
Bo otwiera się na grzech
Daje dostęp mu

Na zdj. W Szczepanowie bazylika św. Marii Magdaleny
Sanktuarium św. Stanisława biskupa
Król Bolesław (zbyt!) Śmiały
Zbyt szeroko otworzył sumienia swego furtkę
I zabił św. Stanisława
Za to w ramach kary
Resztę żywota swego
Musiał dopełnić na wygnaniu