Summa różańcowa
/ paciorkami życia przenicanie, a do Boga człowieka droga /

Prolog
Życie można zamknąć
I otworzyć w różańcu

On jest kluczem spojrzenia
Na siebie i świat
Otwiera oczy duszy
Na przestrzeń Boga

 1. Radość
Moje życie otworzyło
Fiat jak Maryja
By starać się wypełniać to
Czego Bóg ode mnie chce

By próbować być człowiekiem dobrej woli
Który wszystko oddaje Bogu i Maryi
By wszędzie Go odnajdywać
I na Niego wskazywać

  2. Światło
Wszystko musi sie wypełnić
Robić wszystko co Jezus chce
Królestwo Jego głosić
I nieustannie nawracać się

Przemieniać swoje myślenie
Także permanentnie
By coraz bardziej Boże było
Żyć Eucharystią

3. Ból
Kiedy trudne chwile były
Gdy bliscy zranili
Inni zdradzili
Bóg nie opuszcza nigdy

Kiedy trwoga i cierpienie
Brać krzyża brzemię
By razem z Jezusem
Przezwyciężać trudności wszelkie

  4. Chwała
Z każdego krzyża
Zmartwychwstanie
Po każdym cierpieniu
Wniebowstąpienie

W mocy Ducha
Przy pomocy Maryi
O Jej zwycięstwie świadczyć
I chwale Chrystusa Króla

Epilog
Różaniec zachwyca
Nieustannie przenika
Życie człowieka
Bożą Ewangelią

W różańcu wszystko
Rozpocząć na nowo zawsze można
On jest początkiem bez końca

Posłanie
Odmawiajcie różaniec
Jeśli chcecie życie swe
Napełniać Bogiem
On jest pewną drogą

Modlitwą prostą i czystą
Jak róża niewinną
Lecz mocą Bożą bardzo silną

 

Pisano w pierwszą sobotę miesiąca lipca – 07.07.2018 r. w Białymstoku.

Pomódl się Miriam

Nic nie musisz mówi nic