Smok i święty Jerzy / prawa legendy

Smok zakrył źródło wód
Źródło łask Bożych wszelkich
Aby je odkryć
Domagał się ofiar

Najpierw Boże owieczki
Kazał sobie poświęcić
By następnie
Pokusić się na księżniczkę

Lecz pojawił się św. Jerzy
Święty czyli ten który wierzy
Pokonał smoka
I odkrył źródło wód miasta

W świętego Jerzego pisano  –
Bo legenda służy prawom
Że złu przeciwstawiać się trzeba
Wiary siłą i ufnością
Że dobro zwycięży zawsze