Wywiad Jana Leończuka z Hubertem Piętką – Bibliotekarz Podlaski, nr 23-24/2011-2012, s. 159-161.

http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/bp2324.pdf

 

Hubert Piętka, Bobra Wielka – historia i jej percepcja w literaturze (W. Miłaszewska „Święty wiąz. Legenda Starych Kątów”) – Bibliotekarz Podlaski, nr 18-19/2009, s. 32-51.

http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/bp18_19.pdf

 

Hubert Piętka, wiersze wybrane – Epea Almanach, T.10(2011), s. 171-177

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=26011&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

 

Za pewne rzeczy trzeba płacić pełną cenę.– dyptyk angielski Hanny Malewskiej Sir Tomasz More odmawiaKoniec Cranmera.  – /Praca dyplomowa, H. Piętka/

 

Moralne aspekty ochrony życia – wedle podejścia klasycznego / Praca dyplomowa, H. Piętka