Anna Maria Karolina / królewskie czystością zwykłe dziewczyny

Były proste i jasne
Przejrzyste dla świata
Młode dziewczyny
Których czystość zło chciało zdeptać

Św. Maria Goretti z Włoch
Wybaczyła swemu zabójcy
Po czym ten
W klasztorze spędził życie swe

Bł. Kózkówna Karolina
Zabita przez sowieckiego żołnierza
W czasie apokalipsy pierwszej
Dla nas Polaków na świadectwo

Wreszcie Anna Kolesarova
Wczoraj błogosławiona
Również przez sowieta zabita
W 44 roku w czasie drugiej apokalipsy

Patronki niewinnej czystości
Z Włoch Polski i Słowacji
Zło kwiat życia im zabrało
Lecz zniszczyć w nich dobra nie umiało

Teraz kwiaty ich
Owocują pięknie w świecie tym
Na świadectwo przeciw złu
Bo dobro wierne przezwycięża je

Zło myśli że jak odbierze życie
To już nic stać się nie może
A tymczasem dobro owocuje pięknie
Na tym i tamtym świecie

Zło życie dobrym zabrać chce
Lecz nie trzeba lękać się
Bo Bóg nad świętymi Swymi czuwa
I choć czasem to dopuszcza

To przecież w Jego rękach życie ich
Zło zrobić nic nie może
Trzeba ufać że świadectwa męczeństwa już świadczą pięknie
A Bóg Swych świętych strzeże wiernie

*Nazajutrz Anny Kolesarovej w Koszycach beatyfikacji – pisano /
Na świadectwo dla nich i dla nas.

Na zdj. Wczorajsze niebo zachodnie /
Przy Miłosierdzia Bożego sanktuarium /
Ufajcie w Panu /
Niebo nad nami /
Choć zło wzmaga się /
Nie przemoże, nie!

Zdjęcie

Czerwone Gitary – Anna Maria

Zespół Mazowsze & Zespół Śląsk – KAROLINKA