Marność

„Marność nad marnościami

                i wszystko marność.”

                                               (Koh 1,2)

 

życie nasze – wśród marności świata tego

wieczny ból bój zgryzota – któż ukoi

 

trzeba wstawać – wyjść do ludzi

choć piasek w oczach – kamień w sercu

 

kto wyzwoli z świata tego

kto uczyni wytrzymałym na cierpienie

 

małość ociężałość – wrzód życia wzbiera

chciałoby się odejść przed czasem

 

bez hałasu

ale z tobą razem