Polszczyzna piękna mową
(półżartem / półserio)

piękna jest polszczyzna
wyrazi wszystko
co głowa wymyśli
a serce dozna

(półżartem)
fur-(fur!)-go-on bazyliszka
Sp. z oo. Bazyli i licho
ma-s(ł)onika szuka
prawda ponadczasowa

(półserio)
i tak kocham
człowieka każdego
licho jedynie
niech oddzieli się od niego

miłość Boga
zawsze czeka na nawrócenie człowieka
a język wyrazić tylko chce
nieskończone miłosierdzie Boże

Pisano we wspomnienie bł. Jolanty
– Matki polszczyzny pięknej –
15 czerwca 2018 r. w Białymstoku.