Optyka generalna

 

mamy jako taki porządek społeczny

ludzie poza małymi wyjątkami

mogą realizować w miarę zgodnie

swoje potrzeby życiowe

 

mamy w miarę porządek polityczny

raczej nie ma zagrożenia racji stanu państwa

status quo pomiędzy opozycją a rządzącymi

jest mimo wszystko raczej zachowany

zwyczajowe zatargi dziś przyjęte jako norma

 

porządek prawny również istnieje

z małymi odchyleniami od moralności

a ty co robisz kiedy nikt nie widzi