Pierwociny

Koło świata

Od Wojciecha do Adalberta
Od Huberta poprzez Wojciecha
Do Adalberta

Polska jest święta

Założona na fundamencie męczenników
Których było bez liku
Od tych świętych Kościoła
Do bezimiennych obrońców Ojczyzny

Pierwociny Męczeństwa
Ścielą się łanem
W polskim Kościele
I na Ojczyzny łonie
Dlatego Polska nie skona

Oni są zasiewem przyszłości
Nowej Wielkiej Polski

I świat się odmieni
Dzięki temu ziarnu
Z polskiej ziemi

Iskra Miłosierdzia Bożego
Już wschodzi
Z Polski się wywodzi
Ona rozpromieni
Oblicze ziemi

Promienie laski Bożej
Już się po świecie rozchodzą

Dzięki znanemu
I ukrytemu męczeństwu
Świat powstanie ze swych błędów

Pierwociny świętości to sprawiły
Które od zarania polskości
I chrześcijaństwa
Świat przemieniały
By dopełnić te działania
Przed świata skończeniem
Pisano w Wojciecha Świętego 2018 Roku Pańskiego.