Krzyż i zmartwychwstanie / a ziemianie

Jak można przedstawić
W sposób jak najprostszy
To co na krzyżu dokonał nasz Jezus
Może przez obrazek taki

W piekarniku pieczą się ziemniaki
Lecz zapomniano o nich
I w ten sposób
Z ziemniaków stały się węgielki

Ziemniaki dużą moc energetyczną mają
Aby nastąpił ich zwęglenia proces
Potrzeba dużo czasu
A jednocześnie przez to
Przyjmują całą piekarnika energię
Jak by to był składnik mniej trwały
Szybko mogłoby dojść do pożaru

To właśnie uczynił Jezus
On wziął na Siebie
Całą zła energię
I tylko On to mógł tak uczynić
Syn Boży
Żeby świat nie zginął
Pozwolił się zmiażdżyć złu
Zwęglić niejako
Jak te ziemniaki
Po to aby ziemianie
Mogli żyć w łasce
By nie pochłonął ich pożar
Sił wrogich ludziom

Na zdj. Jezus na krzyżu
Przy krakowskim kościele
Miłosierdzia Bożego
Chrystus został zmiażdżony
Aby ludzie żyli w wolności dzieci Bożych
Lecz Chrystus zmartwychwstał
Krzyż nie jest końcem
W ten sposób stał się on dla nas
Zbawienia początkiem
Tak się objawiło Boże miłosierdzie
Trzeba jednak na nie odpowiedzieć