Koń trojański / lajkonik taki

Teraz banita wyjęty spod prawa
Od prawie pół roku już
Mający być pojmany
Aby się jednoczyć z tymi
Którzy też bezprawnie
Są spod prawa wyjmowani
Więzieni osądzani ścigani

Mający być zabici
Chociaż nic złego nie zrobili
Aby się jednoczyć z tymi
Którzy są zabijani
Tak na prawdę za nic
Na świecie całym
Z powodu nienawiści do wiary

Na zdj. W sanktuarium pińczowskim Pani Mirowskiej
Miłosierny Jezus św. *I-zy-dor* i Ojciec *Pio*
Jezus widzi to wszystko
*I z door* najważniejsze
By je otworzyć cicho i w chwili odpowiedniej
A na przykład matka czy *pijo* też być może
Jak lubi to pewnie a jakże któż zabroni
I na koniec używając pewnej zwierzęcej paraboli
Jeśli ktoś lubi zwierzęta bardzo
Można być spokojnym o przebieg odpowiedni akcji
Jeśli w domu jest swoisty koń trojański

Dziś dzień zaduszny
Wszyscy zmarli w Panu
Wstawiajcie się za nami
Jak my modlimy się i za was
Aby to wszystko nie przyszło na nas