Różne manewry / potrzebne mocne nerwy

Dziś dzieci idą do szkoły
Jak w ’39
Jan Paweł II zawsze mówił
Nigdy więcej wojny

A podobno tymczasem
Na granicy polsko-białoruskiej
Gromadzone są wojska

Manewry ruskie i mało-ruskie
Nie po raz pierwszy w tym miejscu
Wojny nigdy więcej

Oby nie miał racji
Śp. Prezydent prof. Lech Kaczyński
Który zginął w Smoleńsku
Że najpierw Gruzja
Potem Ukraina i kraje bałtyckie
A może Polska potem
Czyżby to były słowa prorocze

Na zdj. Matka Boża Solidarności Międzyludzkiej
W kościele św. Piotra wadowickim
Tutaj modlił się Jan Paweł II
Potrzeba dużo modlitwy
I solidarności ludzkiej ogólnej
Wojny nigdy więcej
Módlmy się

Dziś Maryi Królowej Pokoju
Wstawiaj się za nami
By zostały przełamane
Dążenia złowrogie
Nigdy więcej wojny

Lao Che – Wojenka

Ps. I dzisiaj na Białoborzu rano już standardowo
Jak przed wyjazdem
Dziwne manewry
Twoja twarz brzmi znajomo
Na biało-czerwono
Na czarno-szaro
I jeszcze granatowo
Komu ma to służyć
Czyż już nie wystarczy tej
Dla mnie zabawy dość neurotycznej