Antek / dla An tak

Dia-logi / tropy diabelskich logik

Ufne zawierzenie / Bożemu Miłosierdziu siebie

Konkretne tendencje / wobec straceńców

Kilka słów / dla przyjaciół

Matka Boska / Zwycięska

Na do widzenia / pozdrowienia

Niewdzięczność rażąca / wręcz porażająco

Świetliki / świetlne tiki

Teresa / i moja droga

F+a+r

Różańca Świętego Królowej / słowa moje

Chleb powszedni społeczeństwa / małżeństwa

Koronka za zmarłych

Ja-sio / Ja-nie

Emilia / Emil i ja

Pokojowanie / o pokój wołanie

PL Aneta / polska kobieta

Dziękczyżycie Panu / wdziękczynienie się Jemu

Kaj idziesz / jak

Powiedz nie / powiedzenie

✓ Ptaszek / wyboru znaczek

Moc wypominania / wszystkich wiernych zmarłych

Chrześcijanom / za wiarę prześladowanym

Oskar i żona

Owa / Pieśń miłosierdziowa

M-Ana-M

Wylewanie się łaski / podczas Eucharystii

Trybunał Konstytucyjny / a sądy ideologiczne

Para / parampapara

Winny / w inny

Słowo / w obronie – Jana Pawła II

Skoczek

Świąteczne życzenia

*Gra-o-nic*? / Stawianie ciemności granic

Byt / a świadomość

Oczerni-anie / Ani

Życzenia noworoczne

Dziękczynienie

Dziwowiska

*RS / Reagować Solidarnie

Czyny / czy słowa

Sprzeciw wobec / *aresztowań*

Image

Na zdj. Róże na Białoborzu
Odnajdywanie dobra i piękna
W rzeczach prostych