Zagrożenie czy nastawanie / o, Panie!

Sobie powiedziałem
Na-staw-anie
Na staw Anię
Jak czarownicę
Zabić

Bóg powiedział mi
Módl się w zagrożeniu
Jeśli wam waszym waszemu
Coś zagraża
Mów mi o tym

Bóg wie lepiej

Ale ja powiedziałem
Chyba nie przez przypadek
Lecz wyrażenie moje
Raczej zbyt ogólne
Bóg się wyraża precyzyjniej

Stan permanentnego zagrożenia niemal
Bóg wie dotyczy kogo i czego
I w jakim czasie
Bóg też to objawia
By temu przeciwdziałać
 Image
Na zdj. Niewodnicki św. Antoni Padewski
Nie ma winy dowodów pewnych
Bóg wziął to na Siebie
Jak św. Antoni przytulam Dzieciątko Jezus
I ufam że czystość zawsze wygrywa