Asia Bibi / Solidarni z Chrześcijanami Prześladowanymi

Miłosierny Bóg zawsze czeka / na każdego człowieka

W przeciążeniu zła / Módl się ufaj i walcz

Świętym być / piękna melodia serc ludzkich

Armia Pana – Wszystkich Wiernych Zmarłych wspominanie / a ich obecność dla nas nieustanna

TrebuH / św. Hubert zuch 🙂

Pozdrowienia zza wód / dla was mój zawód

Rozmyślania sługi Bożego / Jana Tyranowskiego

Hu-bal / zaprasza na bal 🙂

I mój świat / świata wart 🙂

11.11

W cieniu katedry / odniesienia duszy mojej

Raz dwa trzy / Święto Niepodległości

🙂

W Bogu staranie / o w dobru wytrwanie

O Bożym Miłosierdziu / refleksje na kanwie życia / i pięknego obrazu z szpitalnej kaplicy

Papierek lakmusowy życia / czyli człowiek a uczucia

Cud Miłosierdzia Bożego / wobec człowieka grzesznego

Ufność / drugie miłości skrzydło

Błogosławieństwa Maryjne w Panu / mapy mentalne

Piosenka o lesie

Miś, Mistrz i miss / dramat postaci + Sprostowanie spraw pewnych (dodatek)

Ocean Bożego Miłosierdzia

Mój Kotek jedyny / prawdziwie na zawsze ukochany

Jesteśmy piękni / pięknem Bożej Miłości

Listopadowe dni

Marana Tha / każdego dnia

🙂

Jak akwen / boisko piłkarskie

Warszawskiemu Powstańcowi / Żołnierzowi

Orędownik piękny / św. Mikołaj a prezenty

Rzeczywistość zewnętrzna / a przestrzenie duchowego piękna

Sztuka / to moc ducha

12.12

Ofiarom / wojennego stanu

Matka oczekiwania / na przyjście Pana

Przyjście Pana / a Bóg z nami

Świąteczna choinka / symbol stale odnawiającego się życia

Ogołocenie / z Siebie

Stanąć obok stajenki betlejemskiej / refleksje

Boże Narodzenie / a dzieci niewinnych zabicie

Lis to nosił

🙂

Otworzyć serce / na łaski niebieskie

Mimo niepokojów, ucisków / ufność mimo wszystko

Miłość która się uniża / aż do krzyża

13.13

🙂