Kwiecień i zło-cień

Kwiecień łąki kwieci
Kwiecień słońcem złoci
Kwiecień niebo błękici
Świat w zachwycie

Kwiecień trawy zieleni
Kwiecień liściem się mieni
Kwiecień rozśpiewuje ptasie trele
Świat rozwesela

Tyle piękna i ciepła wczesnego
Tyle uśmiechu dobrego spokojnego
Tyle ciszy zadumy i myśli
Świat na nowo swe sny śni

Urszula – Dmuchawce, latawce, wiatr (Budka Suflera)