Wspólnota ludzka / ponad wszystko dobro

Wspólnota międzyludzka więcej znaczy
Niż podziały wszelkie

Chrystus pokój i prawdę
Ludziom niesie

Z siebie wyzwala
By wyjść na przeciw brata

Kimkolwiek on jest
I czymkolwiek żyje też

Jeśli tylko z dobrą wolą
Spotyka sie z światem

Wystarczy zła świadomie unikać
I o nie nie oskarżać kłamliwie innych

Łączyć według dobrych wartości intencje
Żyć w zgodzie z dobrze ukształtowanym sumieniem

Porządkować świat sprawiedliwie
W miłości a nie nienawiści

Na zdj. Popołudniowe słońce /
Drzewo i sanktuarium – Miłosierdzie Boże /
Uniwersalne wartości zapuszczają korzenie w wieczności /
Niech nie przysłaniają ich ludzkie słabości.

Zdjęcie

***Choć zło próbuje zaciemnić wszystko
Dobra nie zniszczy
Choć wszystko zatruwa jadem kłamstwa
Jest przecież tkanka czysta piękna jasna
Trzeba przesiewać w sobie stałości
I nie poddawać się złości
Podnosić się powstawać
Kiedy zwątpienie ogarnia***