W Bogu staranie / o w dobru wytrwanie

Ja wiem że może jak trzeba
Nie zawsze się udało
Czasem coś nie wyszło po prostu
Moze coś źle zrozumiałem

Zawsze jednak się starałem
Czyste intencje miałem
Dobra a nie zła chciałem

Ale tylko słabym człowiekiem jestem
Więc nie zawsze wychodziło wszystko
I pewnie dalej tak będzie

Ale dzięki Bożej łasce
Jestem czym jestem
I dzięki Miłosiernej Miłości
Ciągle staram się przekraczać swe słabości

Bo tylko ludźmi przecież jesteśmy
Lecz w Bogu pokładam nadzieję
Że będę czym będę
I wy też kim macie być będziecie

Ufam Bogu
Że nie zawiodę
Nie opieram się bowiem
Tylko na sobie

Lecz na Nim
A z Nim każde zło
Będzie pokonane

Serce choć jest jakie jest
Zawsze staram się mieć czyste
Kłamstwom nie wierzcie
Że mam lub miałem złe intencje

W Bogu ufam
Że dopełni się wszystko
W Bogu ufam
Że wszystkiemu sprostam

Na zdj. Inka na skwerku Marii i Lecha Kaczyńskich /
Ona w sytuacji granicznej zachowała się jak trzeba /
Ja ufam że nie stanie przede mną aż taka próba /
Nadzieję mam w Bogu że idąc z Nim się nie zawiodę /
Mimo licznych słabości moich.
* Zawsze się przecież starałem /
By jak najlepiej wypełnić co do mnie należało /
I w Panu pokładam swą ufność dalej /
Że On pomaga we wszystkim stale /
Że zawsze ze mną jest i będzie w Swej łasce.

Jezu, ufam Tobie, nie tylko sobie
Że będę czym być powinienem
Nie siłą tylko swoją
Lecz przez Miłosierdzie Twoje

Zdjęcie