Topole / do działania pole

Na topoli
Zawiesiłem swoją gitarę
Potrzebne jest chyba inne działanie
Do czasu
Który sam się wskaże

To pole
Do działania
Ma różne wymiary
Każdy swoje robić musi
Co mu dobra wola wskaże

Kiedy idę na pole
Bo z Małopolski pochodzę
To co w duszy mi gra
Oddać się staram
Gdy na dworze papierosa zapalam
Coś w swej duszy mam
Bo Podlasie w sercu także

To Polska
Tam i tu
I w duszy i w sercu
Razem się składa zawsze
To co jest ważne

Na zdj. Topole przy basenie /
Przez nie słońce przebija się /
Obok łąki czyli pole /
A to Polska jest właśnie.

W św. Apolonii pisano /
A Polonia?
Wierzę.
Dalej wiara!

Zdjęcie