*Pis-anie* / a *PiS ani ani”

To prawda
Pisać innym pomagałem i inni mi też pomagali
Oni dla mnie a ja dla nich
I też do tego z różnych źródeł czerpałem
Nie do końca fair

A co do mego pisarstwa
To jeden tylko wiersz opublikowałem
Do którego treść zaczerpnąłem
Ze słuchowiska Radia Maryja
Wiersz Wy opublikowany i w formie papierowej i elektronicznej
Moja wina

Ale go napisałem
Kiedy jeszcze nie byłem do końca ukształtowany
I po przejściach różnych
Fakt że po nawróceniu
Ale jeszcze nie utwierdzony wewnętrznie

Poza tym u progu młodości
Szukałem do swego pisania różnych natchnień i inspiracji
I rzeczywiście czerpałem
Chociażby z B. Prusa Lalki treści
Bo ujęły mnie tam opisy przeżyć wewnętrznych
Które wtedy kolerowały z moimi
Lecz twórca któryż nie robił wprawek
Czerpiąc z twórczości innych
Ale te akurat teksty
Nigdy nie ujrzały światła dziennego

A poza tym już nigdy
Nie posłużyłem się bezpośrednio twórczością innych
Przypisując sobie ich osobiste dobra
Ale były sytuacje przeciwne
Po opublikowaniu pewnego mojego wiersza
Tym którzy odeszli
Znalazłem bardzo podobny w Internecie
Zwróciłem na to uwagę Janowi Leończukowi też poecie
Ale on to zlekceważył niestety
Czyż żyje on jeszcze

Więc jeśli są lub były sytuacje takie
To z drugiej strony raczej
Nie z mojej winy
A na usprawiedliwienie moich młodzieńczych uniesień
Mam może rzecz małą
Ale świadczy ona że nigdy nie miałem złych zamiarów
Mianowicie nigdy nie ściągałem na kolowuqiach klasówkach
Taką miałem zasadę
A twórczość moja kiedy już pewną dojrzałość osiągnęła
Za tym nadążyła
Więc jeśli z twórczością innych są jakieś inne podobieństwa
To nie z winy mojej
Raczej z tej drugiej strony
Lub są one niezamierzone
Bo twórczość moja pozostała
Jest całkowicie oryginalna i własna
Ta opublikowana w formie papierowej czy elektronicznej

A poza tym jest przecież
Dekonstrukcja i postmodernizm

Na zdj. Maryja Królowa w chwale Trójcy Świętej
Ma swój udział
Sklepienie nawy głównej
W kościele Wszystkich Świętych na białostockim cmentarzu Świętego Rocha
Maryja króluje w Niebie
I na ziemi
Króluj Maryjo i zwyciężaj
Módlcie się za nami aniołowie i święci
A wszystkim zmarłym w Panu
Wieczne odpoczywanie
Ave Maryja Niepokalana