Modlitwa o nawrócenie / grzeszników biednych

Panie mój Boże kochany
Proszę Cię o nawrócenie
Tych grzeszników jeszcze którzy
Nawróceni zostać mogą

Przybliż ich do światła Twego
Jeśli jest to niemożliwe
Dla drogi ich życia
To chociaż przed śmiercią

Wzudź w nich predyspozycje
Do otwarcia się na łaskę
Żalu doskonałego jak najbardziej

By nie zostali piekłu wydani
Byś ich ocalił
Z otchłani

Na zdj. Maryja Niepokalana
W sanktuarium św. Stanisława Paczyńskiego
Na kuli ziemskiej
Depcząca głowę starodawnego węża
A Duch Święty nad nią

Maryjo kochana
Wstawiaj się za nami
Przywróć tych Bogu
Którzy przywróceni zostać mogą