Obecność / czyli być wobec Kogoś

Pro

Być obecnym i myśleć
Jestem czyli wobec Kogoś żyję
Bo obecność to więcej niż o Kimś myśleć
Obecność to zawierzenie i ufność

Być to więc więcej niż tylko myśleć
To więcej niż tylko czuć
Być to podstawa i postawa
Obecności wobec Kogoś i Jego świadomości

To zawierzenie siebie Komuś
To też zawierzenie Kogoś tobie
Zaufanie
Wzajemne się dopełnianie i spełnianie

1. Maryjo
Nie muszę myśleć o Tobie stale
Bo Tobie zaufałem
I wiem ze zawsze ze mną jesteś
Bo jesteś moim zawierzeniem

Kiedy przywołuję Ciebie
W modlitwie słownej lub myślnej
To tylko potwierdzam i odnawiam
Zawierzenie siebie świata i brata

2. Jezu
Ty zawsze jesteś ze mną
Wiem to na pewno
Lecz muszę Cię w modlitwie spotykać
By Ewangelia była zawsze żywa

Szczególnie Panie odnawiasz się we mnie
Kiedy przychodzisz eucharystycznie i sakramentalnie
W Słowie Twym wiecznie żywym
I w drugim człowieku moim bracie

3. Żono moja
Zawsze mi bliska jesteś i będziesz
Nawet kiedy oddzielają nas emocje
Nie muszę myśleć stale o Tobie
Bo mam Cie zawsze w sobie

Lecz miłość potrzebuje odnawiania potwierdzania
W naszym życiu i wspólnym słowie dialogu
Budujemy ciągle na nowo wzajemnie siebie
We wspólnej naszej drodze

4. Rodzino Przyjaciele Bliscy i Dalsi moi
Więzi krwi i serca
Znaczą wiele
Nie myślimy o sobie stale
Lecz łączymy nasze drogi wytrwale

Dobrze że jesteście
Wy prostujecie nasze wnętrza
Wobec świata i człowieka
Współkonstytuujecie nasze ja

5. Święci Aniołowie Zmarli kochani
Wy zawsze z nami
Za nami się wstawiacie
Nawet kiedy o tym nie wiemy wcale

Tylko modlić się trzeba
By ten kontakt był żywy
Dobrze ze jesteśmy
We wspólnej eschatologicznej kondycji ludzkiej

End
Obecność to więcej niż myśl tylko
Lecz ją odnawia ta właśnie paradoksalnie
Bo słowo
Łączy niebo z ziemią

Obecność i myśl wzajemnie
Przenikają się i pełnią
Funkcję zawierzenia
Siebie i świata zmysłowi Boga

Bożej Opatrzności i Miłosierdziu Bożemu
Zaufanie
Wszystko i wszystkich
W sercu Boga składam

Na zdj. Niebo na Żytniej przed chwil paru /
U jak United czyli zjednoczenie /
Obłoków to wyznanie /
Trzeba być razem.

Zdjęcie