Na plotkarę

(fraszka)

 

Masz na ustach czyjąś postać.

Wygadujesz, ach!

– jakże ciężko ci sprostać.

 

Ten zły, tamten dobry!

Ten to, a tamta to!

Święte oburzenie

i tkliwe kwilenie.

 

Jakaż twa mądrość nieodgadniona!

Jakaż postawa wyważona!

Jakież wyczucie, jaki smak!

– tylko w tobie wyrokujący znak!

 

Nawet nie wiesz,

że zieje z ciebie zło.

Wygadując na innych,

objawiasz moralne dno.

 

Ten to, a tamta to…