Najbardziej lubią oni grę pozorów
Żona bierze teraz silny antybiotyk
I kończy się jej ubezpieczenie
Dla nich doskonała okazja
Aby ją uśmiercić chociaż zaszkodzić
Mają ku temu swoje sposoby
I biesz-czadzenie wszędzie i injektorzy
Oni tak w ogóle
To bardzo lubią ten pretekst
Jakiejś choroby
Kiedy mogą zadziałać odpowiednio
W sposób imitujący
Co do żony do mnie zwierząt tych nawet
Pozoranci bardzo lubią ten pretekst
Kiedy mają środki materializujące
Te różne pozory
Lubią także różne tak zwane nieszczęśliwe wypadki
Które przecież można zaprogramować odpowiednio
Mają ku temu swych ludzi
Którzy tak jak oni
Na pewno się wyprą wszystkiego

I z tymi ich przyjściami zatrzymaniami napaściami
Takich czy innych
Najlepiej pod jakimś pretekstem
Byleby tylko zapędzić mnie
W tak zwany kozi róg
Ten co się tu nachodzić nie może
To niby pod pozorem mego braku kultury
Kultura wyższa może przecież posługiwać się pięścią
Odpowiednio ci misiowi zła słudzy
Pod pretekstem niby mego jakiegoś
Niedostosowania społecznego przekroczenia prawa
Kiedy to wszystko jest ukartowane
I podobnie z innymi służbami
Które mają zło nam też uczynić jakieś
Tacy piękni pozoranci
Byleby tylko osiągnąć swe cele
Podłe i w istocie nieprawe
W świetle Bożym
A już na pewno perfidne i obłudne

Dziś św. *El-żbie-ty*
A jak już to będzie
To *Ej że ty* bo twoje miejsce
Jest wśród śmieci
Nie *El-żbie-to*
*El* Bóg *że z tobą*
Lecz tak właśnie
Do tego ma wszystko prowadzić
Także nieustanne ośmieszanie i kompromitacje
Mnie żony naszego i naszych
Podłość odpowiednio usystematyzowana i propagowana
Przyniesie zapewne efekty odpowiednie

Na zdj. Św. Michał Archanioł w Świętej Wodzie
Jakie to ma wszystko prowieniecje
Jakie to ma pochodzenie
Jak nie szatańskie właśnie
Wspieraj nas w walce
Ze złem podłym obłudnym perfidnym
Niestety takimi też się stają
Różni słudzy jego
Którzy za wszelką cenę
Posługując się wszelkimi możliwymi środkami
Spełniają tak naprawdę pożądania szatana