2 do kwadratu

Kościoły
Św. Roch
Katedra
Święta Rodzina
Sanktuarium Miłosierdzia

Kaplice
Bł. Lament
Sióstr szarytek
Bł. Michała ZSJM
Sióstr Franciszkanek od ciepiących

2 do kwadratu

Mały kwadrat ulic
Czysta
Waryńskiego
Proletariacka
Włókiennicza

Duży kwadrat ulic
Bohaterów Getta
Poleska
Częstochowska
Jurowiecka

2 do kwadratu

Żytnia 13
W kwadraty wpisana
Podwójnie potwierdzona

Siewca
Wiary
Historii
Kultury
Słowa

2 do kwadratu = 4
+
2 do kwadratu = 4

44