Segregacja sanitarna / jako preludium do eksterminacji elementów niepożądanych społecznie

1.
Aby stworzyć nowe wspaniałe społeczeństwo
Trzeba z niego wyeliminować
Tych którzy inaczej myślą
Skąd my to znamy Panie Boże kochany

Dzięki nakazowi szczepień
Będzie można wyeliminować ze społeczeństwa
Ich przeciwników
Stworzyć im getta może
Może zakazać wychodzić z domu

Skąd my to znamy
Czyż nie podobnie postępowali hitlerowcy
Wyabstrahowywali najpierw z ogółu Żydów
By potem ich w zorganizowany sposób
Odpowiednio eksterminować

A którzy to są ci przeciwnicy szczepień
Zdecydowanie katolicy chrześcijanie najpierw
Którzy nie mogą się z tym pogodzić
Że te szczepionki z abortowanych płodów pochodzą
Pomijając już tu nawet względy tylko medyczne
Brak odpowiedzialności kogokolwiek
Za wprowadzanie preparatów medycznie nieprzebadanych
Których skutki działań mogą dopiero wyjść na jaw

2.
W obliczu którejś tam fali
(I nie neguję bynajmniej
Zagrożeń tej pandemii)
Trzeba zapewne zamknąć kościoły
I inne ośrodki kultu
Lub zredukować do minimum
Liczbę uczestników zgromadzeń modlitewnych

Podobnie jak w przypadku pierwszym
Największym zagrożeniem dla tego świata nowego i wspaniałego
Są chrześcijanie katolicy
Trzeba ich odciąć od źródła
Na co komu potrzebna dziś wiara w Bogu
Przecież nowy świat wielki wspaniały lepiej wie
W co i jak wierzyć się ma

Pomijając już ten fakt że przecież
Kościoły są siedliskiem wirusów najgorszych
Bo przeciwstawiają się nowemu i wspaniałemu ładowi bez Boga

3.
Tak też się jakoś dzieje
Że żeby stworzyć ład nowy
Trzeba zacząć od indoktrynacji
Dzieci i młodzieży
Najlepiej szkoły zamknąć
Bo przecież młodzi
Powinni żyć tylko w tym świecie wirtualnym
Po co komu prawdziwe relacje
A tam też w sieci
Najprościej z nich zrobić tak zwanych ludzi nowych
Którym niepotrzebne są relacje
A już najbardziej niepożądana jest
W Boga prawdziwego wiara
W sieci na portalach społecznościowych
Można co się chce odpowiednio
Wtłaczać młodym do głowy
Tak by chłonęli oni świat wspaniały i nowy
Oni są podstawą tego świata
Bo przyszłość będzie taka
W co uwierzą oni przecież

4.
Dziś jest wspominany św. Jan *Nepomucen* New-mann
Nepomucen to inaczej *Ne-pomuk*
Żeby nie było że nie chciał że *nie pomógł*

A teraz tradycyjna osobista wycieczka
I u mnie w domu jest pewien wielki wspaniały człowiek
Który za pewne wyjdzie też na przeciw
Innym różnym zapewne podobnie wspaniałym i wielkim ludziom
A może też i gdzie indziej gdziekolwiek bądź
Tacy czy inni wielcy i wspaniali
Się w końcu rozprawią
Z prostactwem moim tak strasznym
I z moją żoną odpiwiednio

Na zdj. Św. Jan Paweł II
Przy kościele Miłosierdzia Bożego kieleckim
On mówił że
Świat demokracji bez wartości
Przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm

Odebrać ludziom wiarę w Boga
I można z nimi zrobić co się chce
Relatywizowanie uniwersalnych wartości daje skutki podobne

A tymczasem *New-menn*
*Nowy człowiek* może powstać tylko w Bogu
I tylko wartości dobrze rozumiane
Mogą go współtworzyć
Nowy wspaniały świat bez Boga jest utopią
Kolejną rewolucją która pożre i swe własne dzieci
A co ciekawe rewolucja ideologiczna każda i zawsze
Zaczynała od walki z Bogiem i ludźmi wiary
A tak naprawdę bez Boga
W tym kolejnym nowym wspaniałym świecie ludzie
Są skazani na zagładę
Pod jakimkolwiek to się dzieje ideologicznym sztandarem
I pretekstem jakimkolwiek
Ochrony zdrowia czy ochrony przyrody
Czy może praw osób genderowych

Kult – Po co wolność