Koronka do litości Bożej

Ojcze nasz
Zdrowaś
Wierzę /
Na dużych paciorkach różańca:
Wierzę Panie,
zaradź mojemu niedowiarstwu. /
Na małych paciorkach:
Jezusie, synu Dawida,
Ulituj się nad nami! /
Święty Boże / 3x
Panie, abym przejrzał /3x
Zdjęcie
Na zdj. W Św. Annie
Jezus Miłosierny
Litość jest ważnym aspektem
Miłosiernej Miłości
Potrzebujemy jej bardzo