Matko uciśnionych – w utrapieniach / udzielaj nam rad dobrych

O Panie Boże kochany
Broń nas przed na nas
Zastawianymi sidłami

Moją żonę szczególnie
Bo na nią się za-sadza
Za-możność za-ciekła z/za-piekła
Bo ona wspiera męża

Nawet koszula
Bliska ciału
Parzy

Działania bezpośrednie
I na szeroką skalę zakrojone
Też długofalowe
Wobec nas
Jakby nam się udało przetrwać

Od nieszczęśliwych wypadków
I w domu na drodze i gdziekolwiek
Wybaw nas Panie Boże
I na dworze

Na zdj. Maryja
Na jednym z wzgórz jamneńskich
Kapliczka drewniana piękna

Wspieraj nas Matko Dobrej Rady
W unikaniu
Tego wszystkiego
Co nam w jakkolwiek sposób i skądkolwiek
Może zagrażać