Dla / szóstek pana

1.
Pan de Mon Ooo
Pan the M-ia
Pan deMonium

Mówi o sobie
Wszystko należy do mnie
Cóż to nie ja
Każdy mi służyć ma

2.
Zwycięża się go
Słowem Bożym
Modlitwą
W każdej godzinie

Rozbraja się jego pociski
W miłości
I sprawiedliwością

3.
Jeśli ja niepoczytalny jestem
To jak nazwać
To co ty działasz
Z premedytacją

Zabierasz
Co twoje nie jest
I dzisiaj też

Image

Na zdj. Pogański bożek
U stóp Matki Bożej
Dzisiaj Maryi Matki Miłosierdzia
Maryja zawsze zwycięża