Strzeż Panie
Naszych wyjść i też powrotów
Spraw Panie by wyjścia
Były spokojne i bezpieczne
I powroty szczęśliwe
Gdziekolwiek w sprawach jakichkolwiek

I w domu i gdziekolwiek
Chroń nas Panie
Przed ludzi złych napaściami
I zła jakimikolwiek atrybutami

Strzeż naszego mienia
Zachowaj to co nam powierzyłeś
I tych których nam dałeś

Niech moc złego
Zostanie złamana
Nad nami
Amen

Na zdj. Maryja nad drzwiami
W kościele w *Zambrowie*
Do żony do bliskich
*Bądź zdrowa* *Bądźcie zdrowi*

A szczegółowo teraz
I partykularnie
Błogosław jej w pracy
Spraw by miała ją
Bezpieczną i spokojną
Każdego dnia
I by szczęśliwie zawsze wracała

Niech będzie złamana
Nad nami
Moc zła
Nad nami naszymi i naszym
Amen niech tak się stanie