Samotrzecia Anna / i my

Anna Samotrzecia w pewnym ujęciu
To rodzina Bogiem silna
Gdzie my Jezus i Maryja
Rodzina każda i wspólnota
Narodu i międzynarodowa

Samotrzeci też jesteśmy przecież
W różnych korelacjach
W każdym aspekcie
Jedność stanowimy
Kiedy się współuzupełniamy

W sobie wzajemnie trwajmy
Jesteśmy za siebie odpowiedzialni
Łączy nas Bóg
On spaja wspólnotowy ruch
Ku sobie wzajem

Anno Samotrzecia
Wspieraj czas jedności
We wszystkich aspektach relacyjności
We wszystkich pytaniach i odpowiedziach
We trwaniu wzajemnie wiernym

Jezus i Maryja
Samotrzeci ludzi składnik
Niezależnie od naszej liczebności
Przekłada się to na definicję współbytności
Wobec siebie w rodzinie Ojczyźnie i Wszystkich Krajach

Na zdj. Księżyc na Żytniej chyba w pełni /
Wszystko dobrze być musi na ziemi /
Złem nie przejmować zbytnio się /
Tylko robić swoje pilnie 🙂

Zdjęcie