Życie i wiara / Boże dary

Jeżeli wy na mocy dyspensy
W czasach pandemii
Mogliście nie uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej
Choć przykazanie Boże mówi
Pamiętaj abyś dzień święty świecił

Albo jeśli matka lub ojciec
Czuwa przy chorym dziecku
I nie może spełnić kościelnego obowiązku niedzielnego

To dlaczego się dziwicie
Tym że ktoś przekracza
Wskazania kościelne
Nawet nie przykazanie Boże
W ważnej rzeczy

I dlaczego mi nie pozwolicie
Robić co należy
Aby ocalić żony mojej życie

Przekraczać nie tylko wskazania kościelne
Ale i przykazania Boże
Można tylko i wyłącznie
Aby ocalać życie

Słusznie Jezus mówił
Że różni faryzeusze obłudnicy
Zmieniają przykazania Boże
Tylko dla ludzkich tradycji

Prawo Boże jest duchem
Nie materią martwą
Głównym przesłaniem Bożego prawa
Jest życie ocalać
A wszystko inne służyć temu właśnie ma

Życie i wiara
To dwa największe Boże dary
I te rzeczywistości
Są koherentne nierozdzielne i bezwzględne

Na zdj. Matka Boża Łaskawa
Na warszawskim Mieście Starym
Pośredniczka Łask Wszelkich
Udzielaj nam ich przez łaskę sakramentu małżeństwa
A poprzez nas także i tym którzy są wokół

Dzisiaj Maryi Królowej
Niech objawia się chwała twoja
I w tobie Boga