Modlitwa w przeciążeniu złem – o pozostanie na dobrej drodze

I
od wszelkiej podłej obłudy zła
– wybaw nas

w przeciążeniach trudnościach i przeciwnościach
– wspieraj nas

przed grzechem śmiercią rozłamem wszelkim złem
– broń nas

II
we wszelkim dobru
– wspieraj nas

w pogodzie ducha wobec przeciwności jakichkolwiek
– zachowaj nas

w niepoddawaniu się zniechęceniu i rozpaczy
– wspomóż nas

– strzeż nas w każdy czas
/ Tyś Bóg nasz /

Hanna Banaszak – Modlitwa