Sierpień

1. Ile polskich pięknych istnień
Ściętych zostało w tym miesiącu
W historii Polski

Warszawskie Powstanie
Płonie Polski stolica
A sowieci za Wisłą stali
I aż zgliszcza dogoreją czekali

Oni są zaniechania winni
Oni są za te zbrodnie współodpowiedzialni

Sierp i młot Polskie istnienia współstarli
Nic nie robiąc
Z premedytacją

2. Pomiędzy św. Teresą Benedyktą od Krzyża
A św. Maksymilianem
Sierpień męczeństwa
Polskich świętych

Hitlerowskie obozy zagłady
Inne męczenników historie
Zbrodnie niemieckie podobne

Męczeństwa wybranych
Dzieje polskiej historii Kościoła dopełniają

A pomiędzy nimi
W liturgii św. Wawrzyniec
Bo każde męczeństwo zwieńcza
Wawrzyn zwycięstwa

3. Męczeństwo różny wyraz ma
W sierpniu Uroczystość Maryi Wniebowzięcia
Ona zabita nie została
Nawet nie umarła

A jednak to Ona pod krzyżem stala
Z Chrystusem współcierpiała współbolała

I razem z Nim
Świat zbawia
Współodkupicielką Ją sie nazywa

Bo męczeństwem też życie jest
Zdające na Wolę Bożą się
Niosące swój krzyż w wierze

Wiara zbawienie niesie
Umierać tez można różnie
Na przykład dla grzechu
Wtedy z tego ziarna
Powstaje nowy człowiek

4. Sierpień to też żniwa wielkie
Pan robotników posyła
Do pracy dla Bożego Królestwa

Oni dla Pana sie trudzą
Ziarna sieją dla ludzi
One swój plon przynoszą
Na żniwo Bożego czasu

Ziarno wtedy obumiera
Gdy człowiek grzech odrzuca
Wtedy rodzi się on na nowo
W nim zakwita Bożego Królestwa ogród

5. Sierpień
Męczeństwa miesiąc
W historii Polski i polskim Kościele
Plon obfity
Ale tez przecież

Sierp męczeństwa
To także życie dobre
I dobra nie zaniechanie
Krzyż codziennego w Bogu trwania
Z którego powstają nowe dla Bożego Królestwa ziarna

Wreszcie sierp sie zapuszcza
Dla wszelkich działań wobec Pana
Z nich nowe kłosy powstają
Które w Bogu owocują

6. Wreszcie sierpień
To zrywy Solidarności
Jednoczenie sie ludzi
Wokół dobrych wartości

To także Polski historia
I zdrada braci także niestety tutaj
Bo tam gdzie dobra więcej jest
Tam paradoksalnie
Zło wzmaga się też

Zaniechanie i zdrada
To najgorsze oblicze zła
Wspólnicy zbrodni to

7. Ciche życia męczeństwo
Wierne niesienie krzyża swego
Żniwo swe zbierze
W Bogu ono jest piękne

Sierp tego żniwa
Do innych się odnosi
Jako żywy przykład
Krzyża wiernego

Dlatego wawrzyn takiego
Męczeństwa cichego
Piękny będzie
Na miarę krzyża niesionego

Bogaty sierpień jest
W krzyż
Zwycięstwo tuż

Na zdj. Wiejski obrazek /
Gniazda bocianie /
Ojczyzna to takie gniazdo /
Którego bronić trzeba zawsze.

Zdjęcie

Jacek Kaczmarski – Czołg

Jan Pietrzak – Nielegalne Kwiaty, Zakazany Krzyż