Czterdzieści i cztery

40
Liczba lat moich
4
Z żoną liczba lat ślubnych

44

Dopełnienie
Żona moja
Bez niej
Nie byłoby mnie

4+4

8 to liczba człowieka
Stworzonego
Jako mężczyzna i kobieta
Małżeństwo

4×4

To dobra współpraca
Czysta i prosta obojga
Moc sakramentu Boga

4(0) i 4

Równoważy się
I dobrze brzmi tylko razem
Kobieta i mężczyzna
Oczyszczający swój związek

4:4

Jedność  tworzą
W Bogu jedno stanowią
Czystość prostopadła
Potencjałem dla wszystkich dobra

44

Przyjmiesz czy odrzucisz
Potwierdzisz czy zaprzeczysz
Dla ciebie to
Ziarno

Na zdj. Poprzeczne pręgi /
Na Jezusie Miłosiernym /
W naszym domu /
Jezu ufam Tobie.

Zdjęcie