Zapatrzony zasłuchany / Józef święty

Wpatrzony w Maryję
Bo kochał ją miłością ludzką
Ale nie tylko
W Bogu rozeznawał jej powołanie
Matki Bożej

Towarzyszący Jezusowi
Zasłuchany w Bogu
Uczący Go męskiej drogi
Z powołaniem zgodnej
Ojciec ludzkiego dorastania
Jezusa do pełni mesjaństwa

Łączący Maryi macierzyństwo
Z Ojcostwem Boga Ojca
Przekaziciel Ojcostwa Boga
Na ziemski sposób
Wiernie i uczciwie

Bez podstępu
Prawdziwy Izraelita
Żyjący z ludźmi w zgodzie
Wskazujący dobro
Pracy rzetelnej prostej
Słuchający Boga we wszystkim

Łączący sprawy ziemskie i niebieskie
Dojrzale myślący
Powołanie swe wypełniający

Na zdj. Kościół Świętej Rodziny /
W Białymstoku na Ogrodowej /
Bo Święta Rodzina piękny ogród stanowi /
Który jest wzorem dla innych rodzin.

W św. Józefa pisano
Drogę jego prostą wychwalając
I prosząc o jego wstawiennictwo
By każda ludzka droga
Była zgodna z wolą Boga

Zdjęcie