Katalogi grzechów / a godność człowieka

Grzechy przeciw Dekalogowi
Przeciw Przykazaniu Miłości
Przeciw życiu zdrowiu i czystości

Istotne jest nauczanie o nich
Lecz ważniejszy jest w tym człowiek

W tym sensie że grzech
Nie powinien przysłaniać tego
że człowiek dzieckiem Bożym jest

Należy nazywać i negować zło
Lecz trzeba też wspierać każde dobro

Nie przekreślać człowieka ze względu na grzechy
Lecz człowieczeństwo jego w nim odbudowywać

Ukierunkowywać potencjał jego
By dobra drogę wybierał
A zło zostawiał za sobą

W ten sposób on sam
Do Boga będzie się przybliżał

Bóg też nie potępia człowieka póki żyje on
Mówi delikatnie tylko do niego

Idź i nie grzesz więcej już
Do Mnie się tylko trochę przybliż

A Ja mam dla ciebie drogę
Prawdziwej miłości dobroci i wolności

Bóg nieustannie mówi Mi zaufaj
Cicho prosi posłuchaj Ja ciebie ciągle szukam

Mnie nie odrzucaj
Ja cię kocham

Nie trzeba potępiać człowieka
Negować i nazywać trzeba grzechy
Lecz w pokorze
Bo każdego grzech dosięgnąć może

Na zdj. Figurka modlącego się człowieka /
W Stopnicy przy kościele św. Piotra i Pawła /
Piękny jest człowiek do Boga zwracający się /
Bóg ożywia i odnawia jego wnętrze.

Zdjęcie