Trójca Święta i Maryja / Miłość która się przenika

Trójca Święta
Bóg Ojciec
Syn Boży
Duch Święty
Jedno są
W Miłości

/_\ +  ^

Ojciec i Matka
W jednym są
Razem
Ludziom dani

Matka i Boży Syn
Pośrednicy najlepsi
Przez Maryję do Jezusa
Przez Niego do Boga Ojca

Duch Święty
Się w pełni przelewa
Przez Naczynie Wybrania
Maryję

Z Miłością
Do Miłości
Przez Miłość
Pełnia Boga
W Maryi

_ /’^’\ _

Dom Boga
Maryja
Droga pewna
Dla ludzi

Na zdj. Sanktuarium Bożego Ciała w Sokółce /
Maryja wita przybywających /
Ona jest Naczyniem Bożego Wybrania /
Ona jest naszą Matką /
W Niej wspaniale się wypełnia zamysł Boga.

Maryja w Sokółce