30.03

Bóg na początku
I Bóg na końcu
Każdej człowieczej drogi
3…3
Alfa i Omega

. Kropka
Chrystus w środku
3.3
Przed i po
Epifanii Jezusowej

Dzieje świata
Pochodzą od Boga
Prowadzą przez Niego
I w Nim się wypełnią

Od Boga do Boga
Przed i po Chrystusie
Wszystko w tym spełnia się

Pomiędzy jak przydech zero
3(0).(0)3
Które znajduje swe znaczenie tylko w Bogu

Dzieje człowieka
Bóg definiuje
Całkowicie

Przez Niego – 3
W Nim – .
I Do Niego – 3
Wszystko – 0
Czyli nic (?)

Świat ten choć piękny
Wobec wszechmocy Bożej to pyłek tylko
Dlatego człowiek w nędzy swojej
Musi szukać ucieczki w Bożej Miłości Miłosiernej

W bł. Amadeusza pisano
Który jest władców patronem
By było wiadomo
Że świat należy do Boga

Zdjęcie

Na zdj. Baranek Boży który gładzi grzechy świata /
W białostockim kościele św. Rocha /
Przed ołtarzem instalacja wielkopostna /
Człowiek powinien odnajdywać swe właściwe miejsce /
Też wobec pokory Boga /
Który się uniżył aż do krzyża /
I w każdej Eucharystii do człowieka się zbliża.