Pozy-tywnym być / a pozy przybierać

Być pozytywnym
To pogodnie na świat patrzeć
Ale też widzieć wszystko w prawdzie
To spojrzenie mieć jasne
Na rzeczywistości prawdę

Pozytywnym być
To nie pozy różne przybierać
To nie znaczy fałszować
Siebie świata brata
To nie zakłamywać

Pozy pozory pozytywności mają
A są poza prawdą
To iluzja przedstawiania
Tego czego w rzeczywistości nie ma
To gra poza prawdy czystą tkanką

Bycie pozytywnym
To bycie sobą w dobru
To nie służenie złu
To w niebo patrzenie
I ziemi nie pomijanie

To zachwyt pięknem
Służenie miłości wdzięcznej
Dobru realnemu
A nie absurdom zła
Pozorom dobra

Na zdj. Bycie pozytywnym /
To nie zakładanie masek różnych /
Żeby ludzie pozory chwalili /
Lecz życie w prawdzie /
Jasnej dobrej czystej.

Poza poza-mi i pozo-rami jest życie realne /
Pozy-tywne jest to co prawdziwie dobre

Zdjęcie

Mezo & Kasia Wilk – Ważne