Was i tylko / Wasilków

I
Was i tylko was
Was ist das 🙂 /
Potrzebuję was
Jestem dla was /
Nie jest to łatwy czas
Ale to Boży czas
Czas Bożych łask /
Mimo nędzy i słabości
Trwajmy w Miłosiernej Miłości /
Zdjęcie
Na zdj. Krzyż świetlisty
Przy bibliotece wasilkowskiej
W krzyżu zrozumieć wszystko
Możemy dopiero dobrze ///
II
100 rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada w Wasilkowie
Nie 101 jak w całej Polsce
Bo dopiero wtedy odeszły wojska obce /
Świętowanie radosne /
Bo trzeba być razem
W tym co dobre
Razem starać się robić
Rzeczy piękne /
Tak się złożyło
Kontynuacja naturalna lokalna
Sprzed roku 100 rocznicy ogólnej /
W tym małym spokojnym mieście
Dobrze że jesteście 🙂 /
Zdjęcie
Na zdj. Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości
W kościele wasilkowskim
W modlitwie wspólnej
Najlepiej się jednoczyć