O Bożym Miłosierdziu / refleksje na kanwie życia / i pięknego obrazu z szpitalnej kaplicy

Jak wielką miłością nas Bóg obdarzył
On przytula owcę i białą i czarną
On je do serca chce przycisnąć
On ich szuka by stawały w prawdzie wobec Niego

Dzisiaj dał mi poznać Pan
Rzecz piękną i bardzo dla mnie wstrząsającą
Że to On przyjmuje na Siebie wszelkie od zła ciosy
Które na nas spadają jakiekolwiek byłoby ich źródło

Sprawiedliwie lub nie
Mniej lub bardziej
On sam na Siebie to bierze
On rozumie nas lepiej niż my sami siebie

On nas widział już na krzyżu
Już tam i nasze słabości widział
I  niesprawiedliwościom wszelkim dał się ukrzyżować
Tak bardzo do końca nas umiłował

Na zdj. Piękny ten obrazek /
W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w kaplicy /
Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi /
I On kocha nas bezgranicznie.

Zdjęcie