3U / For You

Wezwania / Pana

Wielki Tydzień / 2021

Przemiany / niech się staną

O cal ona / ocalona

Na bożki pogańskie / satyr

Chrzest / to dopiero jest

What I have / it is the best

Modlitwa o nawrócenie / grzeszników biednych

Do przyjaciela – zza gór i mórz / list

 Ogłoszenia / para-fill-ja-lne

Matko uciśnionych – w utrapieniach / udzielaj nam rad dobrych

Krzyż jest znakiem zwycięstwa / Bożej łaski zmartwychwstałego Chrystusa

Mimo wszystko – właśnie dlatego / Analiza życia mojego