Aneta / a nie ta a nie inna

Jest tylko jedna
Najlepsza
Według życia serca
Najpiękniejsza

Nie ma innej
I nie będzie
Oprócz jej
Jednej

Ona
Dana mi przez Boga
Wypełnia wszystkie przestrzenie serca
Polaryzuje duszy największe sense

Jest tak bliska
Że nie ma juz granic
W życiu wspólnym między nami

Dobra i czysta
W Bogu przedziwna
Tajemnica mego życia

Odpowiedź na pytania
Bytu mojego
Człowieczej drogi
Każdej losu paraboli

Nigdy Opatrzności
Nie podziękuję wystarczająco
Za dar osoby jej
Dla świata i dla mnie

Nigdy wyśpiewać nie zdołam
Wspólnych chwil dobra
Ona współzbudowała mnie
Jej w życiu mym uczestniczenie

Aneta
Dziękuję
Że jesteś
To jest piękne

Na zdj. Każdy jakieś słońca ma /
W lesie życia /
Moje słońce ludzkie /
To postać żony mojej /
Drogi najbliższej sercu.

Zdjęcie

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak – Dumka Na Dwa Serca