Kręgi / rodziny rodzin (totalnie)

Bóg dał mi wielokrotnie poznanie
Że akceptuje różne związki ludzkie
Według pożycia według natury
Bóg nie akceptuje grzechu
Ale też nie odrzuca człowieka
Dlatego też rodzina rodzin obejmuje
Związki nieformalne również
Nawet i te niesakramentalne
Co innego jeszcze świętość małżeństw
A także związki innych wyznań
Obejmuje rodzina rodzin
Ich członków

Każdy też człowiek znajomy zaprzyjaźniony
Z rodzinami rodzin
Odbija jakiś ślad na nich
Więc ich też obejmuje wspólność
Z rodziny rodzinami
A poszerzając kręgi
Wspólnota sąsiedztwa i przebywania miejsca
A wreszcie narodowa
Jako dziedzictwo wartości przodków
I wreszcie
Według tego co powiedział Jezus
Braci i sióstr w wierze
Rodzina rodzin wymiernie

Na zdj. Stajenka w kościele w Zabłudowie
Czyż w pewien sposób
Nie stali się członkami
I pastuszkowie i Trzej Królowie
Tej Świętej Rodziny
W jakimś czasie
Według intencjonalności czystej dania dobra
A czyż potem Jezusa uczniowie
Towarzyszące niewiasty czy lud
Który słuchał Jezusa i wypełniał Jego nauki
Według tego co On powiedział
Kto jest i może być bratem i siostrą Jego

Ostateczny bój
Dzieci szatana z dziećmi Boga
Stoczy się o rodzinę

Tak powiedziała Maryja
W objawieniu z Bożą pieczęcią
To nie znaczy też wcale
Że nie są ważne i inne w tym świecie napięcia
Chociażby kwestie różnych ideologii
Walczącymi z wartościami uniwersalnymi
W prawdzie właściwie rozumianymi
Czy też kwestia Ukrainy
I innych wojen niesprawiedliwych
Powodujących krzywdę niewinnych ludzi
Co tam właśnie się dzieje
Trzeba wspierać rodzin rodzinę
A w niej siebie nawzajem
I walczącą Ukrainę