Mówienie / mówię nie

Mówię nie
Temu co złe
Co kłamliwe obłudne podle
Mówię nie

Mówię nie
Kiedy mówienie
Prawdę dobra omija
A służy złym celom

Mówienie
Jasne proste czyste
Podnosi wyżej

Mówię nie
Mowie podłej złej
Fałszywej

Wadze chybionej
Która swoją miarą
Mierzy słowa

A nie według
Prawideł wartości
Nieprzemijających

Na zdj. Zachód słońca nad Żytnią /
Przyroda maluje najpiękniej /
Prawda jest rzeczą najlepszą /
Prostą, klarowną i dobrą.

Maleo Reggae Rockers – Nie Mów Nie 🙂