Życie duszy jasnej / głębia miłości czystej

Miłość to życie duszy
Tkanka jej najczulsza

Miłość przenika serca tych
Którzy są zanurzeni w niej

Mimo różnych katuszy
Mimo uczuć różnych
Ona trwa
I buduje człowieka

Ona wzrost powoduje
Ona trudności pokonuje
Ona nawet upadki dozwala
By moc podnosić się z nich stale

Miłość z prawdy jest
To serce serc
Jest piękna i czysta
Zawsze na Boga wskazująca

W niej trwanie
To nieba przybliżanie
Dla siebie i innych
Korespondencja dusz prostych

Ona odnawia
Zawsze pozwala zacząć od nowa
Ona trwa
Mimo zakusów zła

Trzeba tylko otworzyć się
I przyjąć miłość najprościej
Jej zaufać
Głębią swego ducha

Na zdj. Jan Paweł II piszący coś /
W kościele Zmartwychwstania obraz ten /
We wspomnienie Jana Pawła II pisano słowa te /
Bo miłość rzeczą świata tego najważniejszą jest.

Zdjęcie

Wybrzeża pełne ciszy – Miłość mi wszystko wyjaśniła

Czekam na tę jedną chwilę – Seweryn Krajewski