Wszystko

 

wszystko musi być

tak jak być musi

 

nieprawi

będą dalej się plugawić

 

a sprawiedliwi

uświęcać

 

każda zła moneta

musi głucho w stół uderzyć

 

a każda dobra

głosem dzwonu wybrzmieć

 

Pismo

musi się wypełnić

 

to nic

Maryjo zwyciężaj!

 

Pieśń o winnicy Pańskiej

W ów dzień [powiedzą]:

Winnica urocza! Śpiewajcie o niej!

Ja, Pan, jestem jej stróżem;

podlewam ją co chwila,

by jej co złego nie spotkało,

strzegę jej w dzień i w nocy.

Nie czuję gniewu.

Niech Mi kto sprawi [w niej] ciernie i głogi!

Wypowiem mu wojnę,

spalę je wszystkie razem!

Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki,

i zawrze pokój ze Mną,

pokój ze Mną niech zawrze!

/Iz 27, 2-5/