Ku pokrzepieniu

 

Jak nie wpaść w pychę i w banał

w pocieszeniu?

Jak delikatnie podać słowo,

służące pokrzepieniu?

 

Nie jest łatwo, gdy trwanie

staje się nie do wytrzymania.

Nie jest prosto, gdy choroba

podaje cierpki życia owoc…

 

Tutaj musimy wypełnić

dni swego trwania,

lecz tak, by doczekać

zmartwychpowstania.

 

Nie żyjemy tylko tu i teraz,

lecz w przyszłości

mamy dopełnić nasz życiorys.

 

Przetrwać w spokojności

życiowe konieczności

dla nagrody wieczności.

 

Niech świata złości,

choroba i cierpienia

nie zaciemnią nam

eschatologicznego

przeznaczenia.